Grimstad_980x.jpg

Grimstad-Brødrene (NO) 

Elias Grimstad, bratsj 

Andreas Grimstad, bratsj 

 

Grimstad-brødrene», er en duo bestående av tvillingbrødrene Elias og Andreas Grimstad (17 år) fra Levanger.

De har fått flere førstepriser i nasjonale konkurranser. Blant annet i Januar 2018 da de fikk førstepris i Ungdommens Musikkmesterskap og spilte i Superfinalen, og i September 2018 da de fikk førstepris i Midgardkonkurransen.
Så langt i 2019 har de vært solister både med Trondheim Symfoniorkester og Trondheimsolistene. De deltok også under «Vinterfestspill i bergstaden» i Mars.

De tar nå timer både ved Lørdagsskolen i Trondheim og NTNU Unge Musikere, og har Sven Olav Lyngstad som hovedlærer. Tidligere har de også hatt bestefaren sin som lærer, og det er han som har bygget instrumentene de spiller på.