Om oss

Om Horten Kammermusikkfestival

Horten Kammermusikkfest er en internasjonal musikk-festival som arrangeres årlig i Horten. Festivalen ble arrangert for første gang i 2009 av kunstnerisk leder Kari Ravnan. Horten kammermusikkfest skal presentere høy kunstnerisk kvalitet med fokus på de intime møtene mellom musikere og publikum, samt bygge interesse for- og glede over klassisk musikk i Horten og resten av Norge.

 

Festivalens formål:

Horten Kammermusikk har som mål å kombinere høyt kunstnerisk og faglig nivå, med en lokal tilhørighet, kunstmusikkformidling og kunnskapsutveksling.

 

- Horten kammermusikkfest skal tilby kammermusikk på høyeste nivå for befolkningen i Horten kommune og resten av landet. Dette gjøres ved å invitere høyt kvalifiserte nasjonale og internasjonale musikere.
 

- Horten kammermusikkfest skal ha et kunstmusikktilbud som setter Horten på kartet og skal være et varemerke for kommunen. Dette gjøres ved å fremme festivalens profilerte merkevare, øke antall konserter og bygge opp under Hortens profil.
 

- Horten kammermusikkfest skal fremme interessen for kunstmusikk hos barn og unge, samt øke interessen for musikkutøvelse hos barn. Dette gjøres ved bl.a. å organisere egne konserter for barn og unge med fokus på involvering, samt profilering av unge vinnere fra Midgardskonkurransen som holder egne konserter i festivaluken. Disse unge musikerne får også delta i mesterklasser.

 

- Horten kammermusikkfest skal stadig profesjonalisere driften og arbeider hardt for å utvikle den daglige driften av festivalen.

 

Etablering og historikk:

Kunstnerisk leder Kari Ravnan hadde et sterkt ønske om å arrangere en kammermusikkfestival, men hadde ikke lokasjonen på plass før en kollega en dag kjøpte Gamlehorten Gjestegård på Karjohansvern i Horten. Stedet var perfekt for denne type festival og første søknad om støtte ble sendt samme uke! Horten kammermusikkfest ble arrangert for første gang i 2009 og har siden den gang etablert seg som en viktig festival for det kammermusikalske feltet, da spesielt i vertskommunen Horten. Kunstnerisk leder Kari Ravnan startet festivalen med ett mål for øyet; å tilby Vestfold en kammermusikkfestival på høyt internasjonalt nivå, samt å lage en arena for også å involvere talentfulle ungdom i en profesjonell setting. Begge deler har vist seg å være svært vellykket. Med årlig regional og kommunal støtte, har festivalen i alle disse årene fått leve og utvikle seg til å bli en høyt anerkjent kammermusikkfestival, der nær 50% av musikerne kommer fra andre land enn Norge.

 

Organisasjonsform og driftsmodell: 

Horten kammermusikkfest er en ideell organisasjon drevet av et styre som konstituerer seg selv. Styret består av frivillige med unntak av daglig leder som er engasjert i ca 20% stilling.  I tillegg ble det engasjert grafisk designer for 2017. Horten kammermusikfkest har som målsetning å styrke styret med økt faglig kompetanse samt å ha flere frivillige involvert. De siste årene har det bygd seg opp en god gruppe av frivillige (såkalt "Kammertjenere") som leverer en uvurderlig innsats under festivalen.

 

Lokal og regional forankring:

Horten Kommune har i alle år støttet festivalen økonomisk. I 2017 fikk festivalen toårig støtte fra Vestfold Fylkeskommune og er blitt sterkt oppfordret til å søke om utvidelse av støtten. Dette viser at Horten kammermusikkfest har sterk støtte i både kommune og fylkeskomunne.
 

Ca. 50% av styret har lokal tilhørighet, mens resterende bor i Oslo. Alle de frivillige som hjelper til med å avvikle festivalen er fra Horten og omegn. Det positive frivillige engasjementet ser styret som en tilbakemelding på at det Horten kammermusikkfest gjør er både viktig og riktig.
 

Horten kammermusikkfest har et stadig økende musikalsk samarbeid med lokale aktører som Marinemusikken og Midgardkonkurransen og dette setter tydelig preg på festivalen. I tillegg har  festivalen et tett samarbeid med lokale arrangører som Gamlehorten Gjestegård, Marine Museet og Preus Museum, samt lokalt næringsliv og leverandører. Festivalen ønsker å støtte oppom Hortens egenart ved å bruke kommunens levende kulturminner, samt å få frem kunsterlivet i Horten med en egen festivalkunstner fra området.