Per Hannisdal, fagott (NO)

Per Hannisdal (f 1958) studerte fagott i Oslo og Genève. Siden 1978 har han vært solofagottist i Oslo-Filharmonien . Han har vært solist med dette orkesteret og med orkestre i Norge, Sverige, Danmark og Island. Han er en aktiv kammermusiker og har deltatt på mange kammermusikkfestivaler i Norge og utlandet.
Per har spilt inn mange CD-er med forskjellig kammermusikk, bl a Cd-en « The Lyrical Bassoon» sammen med pianist Vebjørn Anvik. Han spiller også i Det Norske Kammerorkester og barokkfagott i Barokkanerne. Har undervist i fagott på Barratt Due og Musikkhøgskolen.