Steinar Haugerud
Kontrabass

steinar_haugerud_640x480.JPG

Steinar Haugerud, kontrabass

Steinar Haugerud er utdannet ved Norges Musikkhøgskole der han tok sin eksamen i 1986.Han har spilt i Det Norske Kammerorkester, Den Norske Opera, NOSO, Oslo Camerata, Oslofjord Kammerfilharmoni og Sinfonietta Innlandet, sistnevnte som medlem siden1998. Han har etter endt utdanning spilt med alle de profesjonelle symfoniorkestrene i Norge. Han er tilknyttet operaensemblene ved Oscarsborg, Ringsakeroperaen og Opera Nordfjord. I tillegg har han spilt og gjort innspillinger med en rekkekammerensembler både i Norge, Sverige og Danmark. I over 30 år har han vært medlem av ensemblet Tango for 3,somitillegg til å ha gitt ut fire album, blant annet har vært solister med Oslofilharmonien, KORK, BBC Symphony Orchestra, Deutsche Kammerfilharmonie, Junge Philharmonie Salzburg og Dresden Philharmonische Orchester. Tango for 3 har også medvirket ved festivaler bl.a. i Norden, England, Tyskland, Frankrike, Sveits, Spania og Argentina. Steinars piller også i ensemblet Electrocutango som har turnert i Norden, Europa og Argentina og har gitt ut to album. Som spillende dirigent/instruktør har han drevet Kammerorkesteret ved Steinerskolen i Bærum siden1984.

Ved NTNU i Trondheim har han også i en periode vært veileder i fordypningsemnet "Utøvende tango" på masternivå, samt i perioder undervist ved Norges Musikkhøgskoles talentutviklingsprogram TUP